Kredyty

Usługi Księgowe

Cennik


Proponowane przez nas ceny są konkurencyjne do ogólnie obowiązujących na rynku usług księgowych.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

SKŁADNIK

CENA

UWAGI

opcje standardowe

opłata podstawowa

ryczałt, karta podatkowa

100,00 zł

opłata zryczałtowana
(rozliczenie księgowe do 20 dokumentów)

opłata podstawowa za prowadzenie

KPiR

120,00 zł

opłata zryczałtowana

(rozliczenie księgowe do 20 dokumentów)

+1,50 zł za każdy dowód księgowy ponad limit 20 dokumentów

opłata za obsługę kadrowo-płacową

umowa cywilno-prawna

15,00 zł

za każdy rachunek

pracownik

25,00 zł

za każdego pracownika

roczne zeznanie

od 50,00 zł

do 100zł

zeznanie podatkowe roczne w zależności od liczby załączników

Zakres obsługi bieżącej:

 1. Prowadzenie zapisów KPiR,

 2. Prowadzenie rozliczania ryczałtowego i karty podatkowej,

 3. Prowadzenie ewidencji VAT,

 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 5. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,

 7. Wykonanie zeznania rocznego PIT

Zakres obsługi płacowej:

 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,

 3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

 4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

 5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

 6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Wszystkie ceny są cenami netto.


Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,

 3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

 4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

 5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

 6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Wszystkie ceny są cenami netto.

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej i indywidualnej kalkulacji cenowej, prosimy o kontakt :

– telefoniczny

+48   603 11 62 70 Irena Czepita

– mailowy

finanse.czepita@wp.pl

 • Poszukujesz kredytu?
 • Zostaw nam Swoje dane w poniższym formularzu – skontaktujemy się z Tobą:
 • * indicates required field